• Biserica „Adormirii Maicii Domnului” – clădire monumentală 28m lungime şi 20m lăţime , cu o arhitectură aparte datorită-se pare- participării  la construcţie , alături de localnici , a unor lucrători italieni.Se distinge prin originalitatea soluţiilor constructive la fiecare dintre componentele de bază.A fost ridicată începând cu anul 1826 , după cum reiese din textul unei inscripţii în piatră descoperită în yidul exterior  : „ În 1826 noemvrie în 8 zile , Toma Mihu „. Pictura a fost realizată în a doua jumătate a sec al xix lea.

  • Capela –troiţă – se află în centrul satului Şibot.Pictura interioară a fost realiyată în 1899 , de Petru Poenaru , unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai Şcolii de pictură de icoane din Laz.Pictura a fost restaurată în 2002 de Ioan Cucerza.

  • Monumentul comemorativ Paul Chinezul – „Acest monument a fost aşezat în amintirea strălucitei biruinţe repurtate de armatele ardelene sub conducerea voevodului Ştefan Bathori asupra turcilor, în bătălia de pe Câmpul Pâinii, la 13 octombrie 1479, cu ajutorul eroului român, comitele de Timişoara Paul Chinezul, care sosind pe câmpul de luptă în clipa hotărâtoare, prin vitejia sa extraordinară, a însufleţit pe luptătorii ardeleni obosiţi, le-a înlesnit biruinţa desăvârşită şi a mântuit, timp de o jumătate de veac, Ardealul de primejdia stăpânirii turceşti”, scrie pe placa aşezată pe soclul înalt de trei metri al statuii. Artizanul victoriei creştine fusese neîndoielnic Cneazul Pavel, un caracter aparte al acelor vremuri.