PAROHIA SĂRĂCSĂU – Parohia Sărăcsău este o parohie veche. Încă de la anul 1733 au existat 25 de familii cu biserică dar fără porţiune canonică. Primul paroh al acestei comunităţi a fost pr. PP. Oprea (1765-1809). Prima biserică de lemn a fost edificată în anul 1806. Actuala biserică a fost edificată în anul 1880. Casa parohială a fost edificată în anul 1887 cu ajutor din partea fostului episcop diecezan Dr. Mihaly de Apşa ulterior mitropolit la Blaj. La anul 1903 parohia Sărăcsău număra 62 de credincioşi greco-catolici.

Între 1948 şi 1990 Biserica Greco-Catolică din România a fost suprimată şi interzisă cât timp puterea comunistă a guvernat ţara prin dictatură, preoţii şi episcopii încarceraţi şi omorâţi în închisori, iar bunurile materiale confiscate de către stat.

Reluarea activităţii în această parohie s-a făcut în anul 1991. Primul preot care a asigurat serviciile religioase pentru comunitatea greco-catolică din Sărăcsău a fost pr. Dumitru Roman, actualmente protopop de Satu-Mare. Părintele Emil Puni S.J. a făcut câteva vizite în această parohie pentru a-i încuraja pe credincioşii care au rămas fideli acestei Biserici. Conform recensământului din anul 1992, în localitatea Sărăcsău existau 120 de credincioşi greco-catolici. Din anul 1995 până în anul 2003 parohia a fost păstorită de Părintele Sebastian Corpodean. De această parohie s-a mai ocupat intermediar şi Părintele Dr. Viorel Codrea. În anul 2003 a fost numit administrator parohial pr. Ioan-Florin Stănculeţ care este şi paroh de Şibot.