• Biserica ortodoxă de zid “ Adormirea Maicii Domnului” – aflată în centrul satului Balomir , în aceeaşi incintă cu cimitirul.A fost ridicată în prima jumătate a secolului xix.Construcţia e neobişnuită pentru că turnul-clopotniţă e situat în partea răsăriteană,adosat altarului , absida semicirculară , naos dreptunghiular cu bolţi , pronaos cu foişor de lemn şi pridvor adăugat în 1974.Pictura bisericii a fost realizată in a doua jumătate a sec. Xx.

  • Biserica ortodoxă de zid „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – se află în aceeaşi incintă cu cimitirul din Balomir , e de dimensiuni mai mici , a fost construită în 1848 şi nu are pictură interioară.Turnu clopotniţei se înalţă doar cu un nivel deasupra acoperişului iar clopotul său original este expus la Muzeul Naţional al Unirii din Alba-Iulia.

  • Mormintele unor luptători anticomunişti – în cimitirul din acest sat îşi dorm somnul de veci eroi precum Gheorghe Opriţa luptător în munţi şi martir al închisorilor comuniste , pictorul Anghel Avram şi inginerul Petru Badiu.