Anunț privind recrutarea recenzorilor pentru Recensământul populației.

Recensământ 2022: Primăria comunei Șibot caută RECENZORI. Condiții și număr de locuri disponibile

 

Recensământ 2022: Primăria comunei Șibot caută RECENZORI. Condiții și număr de locuri disponibile

Cu ocazia recensământului care se va desfășura în acest an, primăria comunei Șibot anunță că se caută recenzori pentru a presta serviciile necesare.

PRIMĂRIA COMUNEI ȘIBOT ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

  • Un număr de 1 recenzor pentru autorecenzarea asitată (ARA) din Comuna Șibot;
  • Un număr de 3 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Comuna Șibot;
  • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare / coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Șibot;

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

Participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior:

Colectarea datelor în teren

Autorecenzarea asistată (ARA): 14.03. -15.05.2022

Recenzarea prin efectuare de către recenzor, în teren: 15.05 -17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Pe teren, în limitele administrative al comunei Șibot (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)

În spațiul amenajat de către UAT  în vederea autorecenzării (pentru recenzori ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;

Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

Rezistență la stres și la lucru sub presiune;

În zonele/comunitățile cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren;

Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiențe de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: CONFORM Modelului  de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în anexa nr.2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

Muncă de teren;

Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie de 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);

Disponibilitate de a lucra în week-end (sâmbătă și / sau duminică).

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Având în vedere că autorecenzarea asistată (ARA) are loc în intervalul 14.03 – 15.05.2022, pentru recenzorul privind autorecenzarea asistată (ARA), perioada de înscriere se încheie în data de 18.02.2022. (Pentru celelalte categorii de recenzori, se pot depune cereri pentru înscrierea în lista de candidați și după această dată.)

Programul de lucru al posturilor de lucru va stabilit către primar pe toată perioada de auto-recenzare 14.03-15.05.2022, astfel încât să se asigure asistarea populației într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv  sâmbăta și duminica.

Cererile de înscriere (în format standard) pentru toate categoriile de recenzori, se completează la sediul primăriei. Se poate solicita participarea la ambele etape de desfășurare a RPL. La cerere se vor atașa:

  • Copie act identitate;
  • Copie act studii (minim studii medii absolvite);
  • Cazier judiciar.

 

 

 

  Model cerere (52,8 KiB, 163 hits)