Turism

HARTA TURISTICĂ A COMUNEI ŞIBOT
 

OBIECTIVE TURISTICE COMUNA ŞIBOT
Biserica „Adormirii Maicii Domnului" - clădire monumentală 28 m lungime şi 20 m lăţime, cu o arhitectură aparte datorită se pare participării la construcţie alături de localnici a unor lucrători italieni. Se distinge prin originalitatea soluţiilor constructive la fiecare dintre componentele de bază. A fost ridicată începând cu anul 1826, după cum reiese din textul unei inscripţii în piatră descoperită în zidul exterior: „În 1826 noemvrie în 8 zile, Toma Mihu„. Pictura a fost realizată în a doua jumătate a sec al XIX - lea.
 
        

Capela - troiţă - se află în centrul satului Şibot. Pictura interioară a fost realiztă în 1899 de Petru Poenaru, unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai şcolii de pictură de icoane din Laz. Pictura a fost restaurată în 2002 de Ioan Cucerza.
    
Monumentul comemorativ Paul Chinezul - „Acest monument a fost aşezat în amintirea strălucitei biruinţe repurtate de armatele ardelene sub conducerea voevodului Ştefan Bathori asupra turcilor, în bătălia de pe Câmpul Pâinii, la 13 octombrie 1479, cu ajutorul eroului român, comitele de Timişoara Paul Chinezul, care sosind pe câmpul de luptă în clipa hotărâtoare prin vitejia sa extraordinară a însufleţit pe luptătorii ardeleni obosiţi, le-a înlesnit biruinţa desăvârşită şi a mântuit timp de o jumătate de veac Ardealul de primejdia stăpânirii turceşti", scrie pe placa aşezată pe soclul înalt de trei metri al statuii. Artizanul victoriei creştine fusese neîndoielnic Cneazul Pavel, un caracter aparte al acelor vremuri.
 
Colecţia Muzeală Etnografică - acesta este situată lângă Căminul Cultural din Şibot şi expune în cele două încăperi ale sale principalele ocupaţii ale localnicilor, precum şi câteva obiecte tradiţionale din zonă.
 
OBIECTIVE TURISTICE BALOMIRU DE CÎMP
Biserica ortodoxă de zid " Adormirea Maicii Domnului" - aflată în centrul satului Balomir în aceeaşi incintă cu cimitirul. A fost ridicată în prima jumătate a secolului XIX. Construcţia e neobişnuită pentru că turnul-clopotniţă este situat în partea răsăriteană adosat altarului, absida semicirculară, naos dreptunghiular cu bolţi, pronaos cu foişor de lemn şi pridvor adăugat în 1974. Pictura bisericii a fost realizată în a doua jumătate a sec. XX.
Biserica ortodoxă de zid „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" - se află în aceeaşi incintă cu cimitirul din Balomir, e de dimensiuni mai mici, a fost construită în 1848 şi nu are pictură interioară. Turnul clopotniţei se înalţă doar cu un nivel deasupra acoperişului iar clopotul său original este expus la Muzeul Naţional al Unirii din Alba-Iulia.
Mormintele unor luptători anticomunişti - în cimitirul din acest sat îşi dorm somnul de veci eroi precum Gheorghe Opriţa luptător în munţi şi martir al închisorilor comuniste, pictorul Anghel Avram şi inginerul Petru Badiu.
    
OBIECTIVE TURISTICE SAT BĂCĂINŢI
Biserica ortodoxă de zid „Sf.Arhidiacon Ştefan" - construită în 1744 şi transformată radical în 1895. Biserica nu este pictată dar obiectele destinate oficierii cultului: icoane, cruci au decoraţiuni excepţionale.
Ansamblul şi ruinele Bisericii de piatră - fostă Biserică evanghelică din sat Băcăinţi, construită în sec. Lll. Zona în care a funcţionat constituia de fapt un ansamblu rezidenţial care mai cuprindea curţile a 5 familii de grofi. Biserica ara legat de acestea un pod de lemn lung de câţvia zeci de metri care trecea pe deasupra pârâului şi a drumului unind cei 2 versanţi de munte. Vis a vis de Biserică pot fi văzute ruinele unui vechi castel, care conform legendei ar fi aparţinut unei iubite a lui Mihai Viteazul.
 
 
 
 
OBIECTIVE TURISTICE SĂRĂCSĂU
PAROHIA SĂRĂCSĂU - Parohia Sărăcsău este o parohie veche. Încă de la anul 1733 au existat 25 de familii cu biserică dar fără porţiune canonică. Primul paroh al acestei comunităţi a fost pr. PP. Oprea (1765-1809). Prima biserică de lemn a fost edificată în anul 1806. Actuala Biserică a fost edificată în anul 1880. Casa parohială a fost edificată în anul 1887 cu ajutor din partea fostului episcop diecezan Dr. Mihaly de Apşa ulterior mitropolit la Blaj. La anul 1903 parohia Sărăcsău număra 62 de credincioşi greco-catolici.
Între 1948 şi 1990 Biserica Greco-Catolică din România a fost suprimată şi interzisă cât timp puterea comunistă a guvernat ţara prin dictatură, preoţii şi episcopii încarceraţi şi omorâţi în închisori, iar bunurile materiale confiscate de către stat. Reluarea activităţii în această parohie s-a făcut în anul 1991. Primul preot care a asigurat serviciile religioase pentru comunitatea greco-catolică din Sărăcsău a fost pr. Dumitru Roman, actualmente protopop de Satu-Mare. Părintele Emil Puni S.J. a făcut câteva vizite în această parohie pentru a-i încuraja pe credincioşii care au rămas fideli acestei Biserici. Conform recensământului din anul 1992, în localitatea Sărăcsău existau 120 de credincioşi greco-catolici. Din anul 1995 până în anul 2003 parohia a fost păstorită de Părintele Sebastian Corpodean. De această parohie s-a mai ocupat intermediar şi Părintele Dr. Viorel Codrea. În anul 2003 a fost numit administrator parohial pr. Ioan-Florin Stănculeţ care este şi paroh de Şibot.
Cazare
  • Europa - Sibot
  • Flora - Sibot
  • Gura de Rai - Sibot, Balomir
  • Hanul Surianu
  • Pensiunea agroturistica Valea Ciorii