Anunt Cadastru


        Unitatea administrativ-teritorială Comuna Şibot, din judeţul Alba anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.2,3,8,9,13
şi14, începând cu data de 30.09.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Şibot, conform art. 14 alin. (1) şi (2) dinLegea cadastrului şi a publicităţii
imobiliarenr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.